Ochráňte svoje sliepky pred vtáčou chrípkou

Bojíte sa, aby sa nákaza vtáčej chrípky nedotkla aj Vášho chovu? Vtáčia chrípka je veľmi nebezpečné vírusové ochorenie, ktoré sa, pokiaľ nie je nijako regulované, šíri veľmi rýchlo. Najlepšia v boji proti vtáčej chrípke je teda prevencia. Aké kroky môže každý chovateľ podstúpiť, aby riziko nákazy čo najviac zmenšil?
Ochrana sliepok pred vtaciou chripkou

Čo je to vtáčia chrípka a ako sa prenáša

Na úvod treba povedať, čo to vlastne vtáčia chrípka je. Jedná sa o vírusové ochorenie, postihujúce ako vtáctvo, tak aj vodnú a hrabavú hydinu, teda sliepky, morky, kačice, husi a ďalšie. Choroba je šírená predovšetkým voľne žijúcimi vtákmi, ktorí si vírus nesú vo svojich zažívacích a dýchacích cestách. K prenosu choroby dochádza po kontakte s trusom týchto nakazených vtákov alebo aj z povrchov, na ktorom vírusy zostali. Pri nesprávnej hygiene po kontakte s nakazenými zvieratami či s ich exkrementmi sa môžu touto smrteľnou chorobou nakaziť aj ľudia.

Ako sa vtáčia chrípka prejavuje

Vtáčia chrípka sa prejavuje podobne ako silná chrípka u človeka. Hydina môže mať opuchnuté sliznice a začervenané oči. Objavuje sa nechutenstvo a aj znáška vajec sa výrazne zníži alebo úplne zastaví. Postihnutí jedinci majú veľké dýchacie ťažkosti a v priebehu niekoľkých dní spravidla hynú.

 

Ako znížiť riziko nákazy?

Ako sme už vyššie spomenuli, vtáčia chrípka je vírusové ochorenie, ktoré sa prenáša kontaktom s nakazenými jedincami. Jedinou možnou formou ochrany Vašej hydiny, je týmto kontaktom predchádzať. Prinášame Vám teda päť zásadných opatrení na elimináciu tejto nákazy.

1. Zabezpečený výbeh - prvým zásadným bodom je eliminovať akýkoľvek kontakt hydiny s voľne žijúcim vtáctvom. Ideálne a najbezpečnejšie by bolo, keby mohla hydina po celú dobu trvania nákazy zostať v kuríne. To však nie je možné väčšinou dodržať. Aby ste čo najviac predišli zavlečeniu vtáčej chrípky do Vášho chovu, je dobré okolo celého výbehu a tiež z vrchu výbehu natiahnutú textilnú sieť.

2. Kŕmenie a voda vo vnútorných priestoroch - krmivo a vodu je nutné umiestniť do vnútorných priestorov, pokiaľ to nie je možné, tak aspoň pod prístrešok. Dbajte na to, aby krmivo nebolo nikde rozsypané a nelákalo tak ostatné vtáky. Na čistotu krmiva a vody je potrebné dbať na najvyšší dôraz, pretože k nákaze najčastejšie dochádza práve kontamináciou krmiva trusom nakazených jedincov.

3. Čistota a dezinfekcia - nie nadarmo sa hovorí čistota, pol zdravia. Kurín aj výbeh je potrebné pravidelne čistiť a v období zvýšenej možnosti nákazy to platí dvojnásobne. Po čistení a upratovaní je však potrebné tieto priestory tiež riadne vydezinfikovať. Správna dezinfekcia dokáže zlikvidovať vírusy, baktérie a ďalšie zárodky nebezpečných ochorení. Ako prevenciu pred vtáčou chrípkou, ale aj ďalšími chorobami vírusového a bakteriálneho pôvodu Vám môžeme odporučiť dezinfekciu SCHOPF DISINFECT PREMIUM 1l.

4. Pozor na zdroj vody - pri doplňovaní vody dajte pozor, z akého zdroja vodu čerpáte. Pokiaľ možno, tak nevyužívajte neošetrenú vodou z povrchových vodných nádrží, ku ktorým majú prístup voľne žijúce vtáky.

5. Odpudzovač vtáctva - ak nemáte možnosť vnútorného výbehu alebo voliéry, odporúčame využiť aspoň pachových odpudzovačov vtáctva alebo plašičov vtáctva, napr. nejakú siluetu alebo maketu dravca.

Vtáčia chrípka je naozaj závažné ochorenie a je potrebné k nemu pristupovať s rešpektom. Dbajte preto na včasnú prevenciu, aby ste nemuseli riešiť nepríjemné kroky po zavlečení nákazy do Vášho chovu. Veríme však, že pri dodržaní všetkých týchto preventívnych opatrení u Vás vtáčia chrípka nebude mať šancu.

SÚVISIACI TOVAR

 

Potrebujete poradiť alebo objednať?